דף הבית > אבחון דידקטי
אבחון דידקטי

אבחון דידקטי - אבחון המנסה לענות עלמוקדי החוזק ונקודות "התורפה" של התלמיד, לאתר ליקויי למידה ולספק תוכניתטיפולית של הוראה מתקנת כדי להתמודד עם הקשיים והמלצות להתמודדות בביה"סוהתאמות לדרכי היבחנות.
 
אבחון דידקטי נערך על ידי מאבחן שהוסמך לביצוע אבחונים.
האבחון כולל:
האבחון הדידקטי בנוי מהערכת תפקודים שונים אשר אחראיים וחיוניים לרכישתמיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון. על האבחון להיות מקיף ולכלול בדיקה שלמערכת השפה, זיכרון, תכנון וארגון, תפקידים ניהוליים, קריאה, כתיבה, חשבון, תפיסה ופוטנציאל אינטלקטואלי. האבחון מלווה בדוח מפורטשמציג את המבחנים שניתנו, הממצאים, המסקנות והמלצות אופרטיביות להתערבותבמידת הצורך.  
 
כאמור לעיל, אבחון דידקטי בוחן את תפקודי הלמידהשל הנבחן, הוא מנתח את טיב קשייו של הלומד ברכישת השפה הכתובה (קריאה, כתיבה והבנת הנקרא) על ידי בדיקה מעמיקה של מקורות הלקות. אבחוןדידקטי כולל מבחנים ותתי מבחנים רבים, הבודקים היבטים שונים של למידה. לאחר ניתוח הממצאים שנמצאו במהלך ביצוע אבחון דידקטי, ניתן לקבל מידע עלהגורמים שבעטיים חל הקושי: ליקויי למידה או קשיים אחרים כגון דפוסי למידהבלתי יעילים, בעיות רגשיות, רמת משכל נמוכה וכדומה.
 
בנוסף לכך, התמונההכוללת המתקבלת בעת אבחון דידקטי מאפשרת למאבחן להמליץ על הטיפול המתאיםביותר לנבדק ועל האמצעים המתאימים לקידום צמיחתו כלומד. בין אלה נכללות גםהמלצות לדרכי למידה בכיתה, התאמות (ולא הקלות) חינוכיות והתאמות בדרכיהיבחנות במבחנים השוטפים כמו גם במבחני הבגרות.
סיכום האבחון:
כאמור, האבחוןמסכם את  כישורי הלמידה - היכולת השפתית והחזותית, התפיסות, וניתוח הישגיהלמידה הפורמליים - קריאה והבנת הנקרא, כתיבה, חשבון ושפה זרה. האבחוןמיועד לילדים ונערים בבית הספר היסודי, חטיבת הביניים והתיכון ומטרתולסייע בגיבוש תוכנית לשיפור אסטרטגיות הלמידה האישיות וסיוע בגיבוש התאמותבמבחנים. סיכום האבחון כולל לעיתים המלצות להתאמות בחינה ברמה 1-2 לפי הגדרות משרד החינוך.
ד"ר משה רז הינו בוגר קורס: "אבחון וטיפול אינטגרטיביים בלקויות למידה" שנערך על ידי הסתדרות הפסיכולוגים. הוא מלמד בקורסים שונים במכללת "תלפיות" את נושא אבחון לקויי למידה והטיפול בהם, ומשמש כמאבחן בפועל (מאות נבחנים עד היום).
לשם קביעת מועד לאבחון דידקטי אנא "צור קשר" ואנו נחזור אליך כדי לתאם מועד נוח לאבחון.
  הכוון תעסוקתי  
  אבחון דידקטי  
  פתרון בעיות הוראה בדרך יצירתית  
  לווי תלמידים לתארים מתקדמים  
  סדנאות והשתלמויות
  אימון אישי ועסקי  
חדשות
ברוכים הבאים לאתר
ברוכים הבאים לאתר של ד"ר משה רז
12/01/2009

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים